De alternatieve feiten van de Israëltheologie

Onder andere de volgende alternatieve feiten worden besproken:

* Het heil uit de Joden is niet Jezus Christus
* In de eindtijd komt gans het vleselijk Israël tot bekering
* Het oude verbond dat met de Israëlieten werd gesloten bij de Sinaï is nog steeds van kracht
* De Joden De alternatieve feiten van de Israëltheologiehebben Jezus niet gedood
* Het beloofde land is nog steeds van het volk Israël
* Het volk Israël is nog steeds Gods volk
* Het is niet waar dat het volk Israël Gods verbond heeft verbroken
* Het is niet waar dat God Zich niet meer om hen heeft bekommerd
* De christenen hebben de Joden vervolgd
* Het vleselijk Israël is Gods oogappel
* Wie het volk Israël niet de juiste plaats geeft, wordt vervloekt
* Op geen andere wijze ontvangen we zegen van God, dan door Israël
* We zijn geroepen om Israël te zegenen
* De gemeente staat voorop om Israël te zegenen, anders komt de vloek over haar
* Het einddoel is Jeruzalem, volgens rabbijnen het centrum van Gods heilsplan
* Waarom moeten we het evangelie niet aan de Joden brengen? Geen zending, omdat we het van hen hebben, het zijn geen ongelovige heidenen! En nog veel meer alternatieve feiten worden behandeld.

In de bijlage is Romeinen 9 tot en met 11 opgenomen voorzien van uitleg.

Soort boek     Paperback, 184 pagina's
ISBN-13     9789491026874
Prijs € 13,95

Bestel het boek De alternatieve feiten van de Israëltheologie

Israëltheologie

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland