Het offer op Golgotha - Wes Stonehens Christelijke Uitgeverij

Is het kruis wel nodig?

'Is het kruis wel nodig?' zou eigenlijk geen titel moeten zijn voor een christelijk boek. Er zou toch geen twijfel moeten zijn over het feit dat de Christus voor de zonden van de mens gestorven is aan een kruis op Golgotha? Het is de basis van het christelijk geloof!

Er zijn groeperingen die van mening zijn dat Jezus weliswaar stierf aan het kruis, maar dat dit een offer was aan de satan. Jezus zou hiermee de mens hebben losgekocht uit de hand van satan... Deze leer staat bekend als de ruil- of transactieleer: Jezus werd geruild voor de mensheid die eigendom zou zijn van de satan.Is het kruis wel nodig?

Een veel grotere groep vindt dat Jezus niet voor de zonden stierf en heeft dezelfde argumenten als de aanhangers van de ruilleer, namelijk dat God geen bloederig offer vraagt en dat God 'zomaar' de zonden vergeeft, omdat Hij van de mens houdt. Anselm Grün is één van de vertegenwoordigers van deze dwaalleer.

Beide partijen houden geen rekening met het feit dat God rechtvaardig is en dus niet 'zomaar' zonden kan vergeven! God kan niet om zijn eigen rechtvaardige wetten heen. Niemand, die in een rechtsstaat woont, zal er moeite mee hebben dat overtreders van de wetten des lands worden veroordeeld. Indien een rechter een overtreder zou vrijspreken omdat die rechter 'genadig of liefdevol' is, dan zal er een storm van protest opsteken. En terecht!

Echter, van God wordt verlangd dat Hij zijn rechtvaardige wetten ter zijde schuift en de mens zijn zonden zomaar vergeeft. God handhaaft zijn eigen rechtvaardige wetten. De zondaar (de overtreder) wordt altijd veroordeeld, niet omdat God een toornig God is, maar omdat Hij rechtvaardig is.

We kunnen hierdoor begrijpen waarom er slechts één manier was op grond waarvan God de zondaar kon rechtvaardigen en zelf rechtvaardig bleef (Rom. 3:26): het plaatsvervangend sterven van een zondeloos persoon (het Lam Gods).

Om de mens te redden, kostte het Hem het leven van zijn Zoon! Daarmee bewijst God zijn liefde voor een stervende wereld.

Soort boek     Paperback, 124 pagina's
ISBN-13     9789491026416
Prijs € 12,00
Prijs eBook € 5,95

Bestel Is het kruis wel nodig?

Bestel eBook (EPUB)

Jezus’ dood: voor Joden een aanstoot voor heidenen een dwaasheid

Jezus’ kruisdood is nog steeds een aanstoot voor religieuzen en het is nog steeds een dwaasheid voor atheïsten. Zo nu en dan komen mensen met hun eigen interpretatie over de betekenis van Jezus’ offer. De één zegt dat Jezus aan de Satan werd geofferd, de ander meent dat Jezus’ offer niet nodig was voor de zondenJezus’ dood: voor Joden een aanstoot voor heidenen een dwaasheid en voor weer een ander was Zijn dood een onbedoelde nevenschade.

Al deze mensen hebben één ding gemeen: zij verafschuwen het vreselijke offer dat Jezus bracht. Het is in hun ogen onmogelijk dat God een dergelijk offer heeft gewild.

Om het offer van Jezus te begrijpen, moeten wij Gods gerechtigheid begrijpen! Zijn wet eist de dood van de zondaar en aangezien God geen gedoogbeleid voert, zal iedere zondaar moeten sterven. God's enige weg om de mens te redden was een plaatsvervangende dood van een onberispelijk mens. Die vond hij in zijn Zoon. Aangezien Jezus degene is door wie God alles geschapen heeft, is zijn plaatsvervangende dood voldoende voor de gehele mensheid. Wie dit niet snapt, zal proberen Gods Woord tegen te spreken, omdat dit een aanstoot voor hem is. Voor atheïsten is Jezus’ kruisdood een dwaasheid.

Dit boekje is een reactie op een review van dr. Matthijs de Jong op het boek “Jezus’ dood: Een alternatief interpretatiemodel” geschreven door Ab Ridder.


Soort boek     Paperback
ISBN-13     9789491026836
Prijs € 8,95

Bestel het boek Jezus’ dood: voor Joden een aanstoot voor heidenen een dwaasheid

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens