Het godsbeeld van de antroposofie

Eigenlijk is er geen sprake van een godsbeeld…
Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft het niet of nauwelijks over God, maar wel spreekt hij uitvoerig over de hiërarchieën (engelen) en over zijn visie op de geestelijke wereld.
Is antroposofie een christelijke of een occulte stroming?hetgodsbeeldvande antroposofie

De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• De Christus-vraag
• Geestes-wetenschap
• Reïncarnatie
• Karma
• Evolutie en rassenleer
• Jezus Christus
• De geestelijke wereld, zoals de Bijbel die schetst
• Engelen en demonen
• Het plan van God
De vraag of antroposofie een christelijke of occulte stroming is, wordt in dit boek beantwoord.

Soort boek     Paperback, 75 pagina's
ISBN-13     9789491026911
Prijs € 12,00

Bestel dit boek

nieuw, Uitdaging, Opwekking, Family7

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland ©2019 Uitgeverij Wes Stonehens