Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen

Dit boek is een commentaar op "Ongemakkelijke teksten van Jezus" dat geschreven werd door een zestal theologen onder redactie van Rob van Houwelingen en Reinier Sonneveld. De theologen belichten en beoordelen Gods woord vanuit een "modern" denken.Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen

De eerste aanleiding voor het schrijven van "Onge- makkelijke teksten van Jezus" ligt in de ervaringen van vervreemding en ongemak bij de Bijbel die deze theologen bij zichzelf en bij veel 'medegelovigen' tegenkwamen. Deze bekentenis geeft al de aversie aan die men tegen de Bijbel heeft. De Bijbel zegt dit over vervreemding:

Ef. 4:18 NBG51 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.

Kol. 1:21 NBG51 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkens uw boze werken, heeft Hij thans weder verzoend

Deze teksten geven goed weer waardoor vervreemding ten opzichte van God en zijn woord komt: onwetendheid en verharding van het hart. Vervreemding wordt genoemd in het rijtje van vijandige gezindheid en boze werken.

Klik hier voor een inkijkexemplaar van "Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen" in PDF.


Soort boek     Paperback, 239 pagina's
ISBN-13     9789491026720
Prijs € 15,95

Bestel Ongemakkelijke tekstuitleg door gereformeerde theologen

gereformeerde leer, De Nieuwe Koers

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens