De lege doctrines van het Wachttorengenootschap

Het boek De lege doctrines van het Wachttorengenootschap is bedoeld voor niet-Jehovah's Getuigen.

Maak kennis met de lege doctrines van het Wachttorengenootschap. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde:

 •  De naam van God
 • De naam van Jezus Jezus, eniggeboren Zoon van God of een engel?
 • Michaël, één van de voornaamste vorsten
 • Voor wie stierf Jezus?
 • Het heilig avondmaal.
 • De doop De lege doctrines van het Wachttorengenootschap
 • Het Koninkrijk Gods
 • Eeuwig leven
 • Een aards paradijs
 • Hemelburgers
 • Waar zijn de doden?
 • Kan een mens vernietigd worden?
 • Het dodenrijk (Hades)
 • De hel (poel des vuurs)
 • Heeft de mens geen geest?
 • Geest, ziel en lichaam
 • De zielenslaap
 • De opstanding
 • Valse profetieën
 • Een vriend van God worden
 • Wie is de getrouwe en beleidsvolle slaaf?
 • Kruis of paal?
 • Overeenkomsten met de islam

Soort boek     Paperback, 184 pagina's
ISBN-13     9789491026775
Prijs € 13,95

Bestel De lege doctrines van het Wachttorengenootschap

Visie, Charisma, Opwekking

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens