Jehovah's getuigen, ontwaakt

Jehovah's getuigen, ontwaakt

Aan de hand van het boek "Wat leert de Bijbel echt?", wordt de leer van het Wachttorengenootschap getoetst aan de Bijbel en aan de rede. Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde.JehovasGetuigenOntwaakt De naam van God. De naam van Jezus, eniggeboren Zoon van God of een engel? Michaël, één van de voornaamste vorsten Voor wie stierf Jezus? Het heilig avondmaal. De doop Het Koninkrijk Gods Eeuwig leven Een aards paradijs Hemelburgers Waar zijn de doden? Kan een mens vernietigd worden? Het dodenrijk (Hades) De hel (poel des vuurs) Heeft de mens geen geest? Geest, ziel en lichaam De zielenslaap De opstanding Valse profetieën Een vriend van God worden Wie is de getrouwe en beleidsvolle slaaf? Kruis of paal? Overeenkomsten met de islam Wat is de waarheid over God? Het naderen tot God Wat is Gods voornemen met de aarde? Echte hoop voor uw geliefden Leven we in de laatste dagen? Is het gezin een organisatie? En vele andere onderwerpen

Soort boek     Paperback, 250 pagina's
ISBN-13     9789491026768
Prijs € 15,95

Bestel dit boek

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland ©2019 Uitgeverij Wes Stonehens