Lichtbundel

Deze bundel bevat verschillende gedichten, die verhalen over ontmoetingen die mensen hebben met Jezus.Lichtbundel

De genade die Hij aanbiedt aan de Samaritaanse vrouw. Zijn mededogen met de rijke jongeling, die Hij lief kreeg. Maar ook Zijn scherpe analyse, als Hij in debat gaat met de Farizeeën.

Genade en liefde komen steeds weer als centraal thema naar voren.

Jezus kwam om Zijn Vader te openbaren. Hij kwam als de Messias om de mensen te verlossen van hun schuld. Hij heeft daarvoor de hoogste prijs moeten betalen. Hij betaalde met Zijn leven en heeft voor ieder die dat aanneemt, de weg naar God ontsloten.

Soort boek     Hardcover, 56 pagina's
ISBN-13     9789491026027
Prijs € 8,00

Bestel dit boek

Dichterbij

Deze bundel bevat verschillende gedichten waarin beschreven staat Wie God is: de Eeuwige, de Almachtige.Dichterbij

In Jezus, Zijn Zoon, is God dichterbij gekomen, dit verklaart ook de titel.
Jezus heeft Hem doen kennen als de hemelse Vader.
God is niet langer de onpersoonlijke God van veraf, maar Hij is de liefdevolle Vader, die Zijn Zoon naar deze wereld stuurde om de mens te redden.

Soort boek     Paperback, 57 pagina's
ISBN-13     9789491026232
Prijs € 8,00

Bestel dit boek

Levensweg

Een verzameling gedichten, waarin Gods almacht, genade en liefde zichtbaar worden. Levensweg

Soort boek     Hardcover, 60 pagina's
ISBN-13     9789081398473
Prijs € 8,00

Bestel dit boek

Onbegrensd

De gedichten zijn geschreven vanuit het besef, dat de almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, bemoeienis heeft met ons mensen.

OnbegrensdZijn liefde voor de verloren mens deed Hem beslissen Zijn Zoon te sturen naar deze aarde. Deze kwam als Verlosser en Zijn Naam is Jezus. Hij kwam om de straf te dragen van de mens, die van Hem vervreemd was door de zonde.
Hij kwam voor u en mij.


Soort boek     Hardcover, 56 pagina's
ISBN-13     9789081398466
Prijs € 8,00

Bestel dit boek

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens