Christelijke normen en waarden

De nadruk blijft echter op het brengen van het Evangelie en de waarschuwing dat christenen niet moeten komen met normen en christelijke-normen-en-waardenwaarden.christelijke normen en waarden Jezus Christus kwam niet om mensen te leren netjes te leven of je te houden aan allerlei regels en wetten, maar Hij riep op tot bekering van een leven zonder God en in zonde tot een leven waarin je leeft uit genade.

Het grote verschil tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond is dat de Jood moest leven vanuit een wet, die hij moest onderhouden, terwijl onder het Nieuwe Verbond de gelovige Jood en gelovige heiden de wet van Christus in hun harten hebben!

De uitwendige wet van de Tien Geboden (het Sinaï Verbond; Deut. 4:13) legde je geboden op die je niet kon volbrengen omdat de mens verkocht is onder de zonde. Petrus noemde het een juk dat hij noch zijn voorvaderen konden dragen (Hand. 15:10) en Paulus noemde het de bediening des doods (2 Cor. 3:7) terwijl in het Nieuwe Verbond in het bloed van Christus je leeft en handelt vanuit de innerlijke wet van Christus.

Soort boek     Paperback, 121 pagina's
ISBN-13     9789491026485
Prijs € 13,00
Prijs E-book € 6,95

Bestel dit boek

Etien.nl webdesign Schagen & de kop van Noord-Holland ©2019 Uitgeverij Wes Stonehens