Een strijd in de hemel

'Een strijd in de hemel' gaat over de geestelijke strijd (in de hemelse gewesten) waarin de gemeente van Jezus Christus verwikkeld is met de machten der duisternis.

De Bijbel zegt hierover:want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en een strijd in de hemelvlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Ef. 6:12) Het is dus geen strijd tegen mensen, een bepaald volk of persoon, maar tegen de gevallen engelen en boze geesten in de hemel (de gevallen engelen zitten dus niet in de hel; Op. 12:7). De gemeente zal deze strijd winnen, maar niet eerder dan dat zij gehoorzaam wordt aan haar Heer en haar plaats inneemt. Helaas is het grootste deel van de gemeente van Jezus Christus zich niet bewust van haar positie en verliest zij slag na slag van de grote misleider en leugenaar: de Satan. Zij kent de vijand niet en wil het gevecht ook niet aangaan, onder het motto dat zij zich niet wil richten op de vijand. Deze ongehoorzaamheid aan haar Heer, door de strijd niet aan te gaan, heeft desastreuze gevolgen: velen zullen afvallen van het geloof. Dit boek geeft niet een theorie over de geestelijke strijd, maar is een verslag van die strijd in een bepaald gebied.

Soort boek     Hardcover, 202 pagina's
ISBN-13     9789081398442
Prijs € 13,00

Bestel het boek Een strijd in de hemel

This book in English click here

 

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens