De atheïst is een beetje dom

Dit boek over atheïsme is direct gratis te downloaden in Pdf.

Zie onderaan deze pagina.

Dit boek maakt duidelijk dat het methodologisch naturalisme lijnrecht staat tegenover Bijbels geloof. Dit naturalisme gaat ervan uit dat alles te verklaren is uit natuurlijke oorzaken en Bijbels geloof zegt dat je Gratis boek atheïst atheïsme pdf downloadverstaat dat het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. De één sluit God uit als verklaring van alles wat is ontstaan en de ander zegt juist dat de onzichtbare God alles heeft doen ontstaan.

Aangezien de uitgangspunten uitsluiten dat men de standpunten van de ander kan delen, is een discussie zinloos.

Wat beide partijen kunnen doen, is proberen de argumenten van de ander te bestrijden vanuit diens uitgangspunten. Voorbeeld: indien een naturalist zegt dat in het begin vóór de Big Bang "iets" ontstond uit het niets, dan is dat strijdig met het methodologisch naturalistisch uitgangspunt dat iets verklaarbaar moet zijn uit een natuurlijke oorzaak.
Je kunt als creationist de atheïst, humanist en evolutionist, die uitgaan van het naturalisme, dus niet bestrijden door uit te gaan vanuit je eigen uitgangspunten, maar wel vanuit zijn eigen beginselen waarin hij gelooft.
De atheïst probeert op zijn beurt hetzelfde te doen met de standpunten van de creationist. Dat is fair. Echter, de argumenten moeten wel steekhoudend en logisch zijn... In dit boek worden de atheïstische standpunten getoetst aan het methodologisch naturalisme. De argumenten van de atheïst die probeert de standpunten van de creationist te weerleggen, worden getoetst aan de rede, de logica en het Bijbels geloof.


Soort boek     Paperback, 89 pagina's
ISBN-13     9789491026683
Prijs € 12,00
Auteur Walter Tessensohn

Bestel De atheïst is een beetje dom

Download dit boek over atheïsme GRATIS in Pdf

atheïsme gratis boek

atheïsme gratis pdf

atheïsme, gratis, Weet, Opwekking

Humanisme: De mens op de troon

Humanisme

Humanisme is een religie waarbij de mens centraal staat; hij is een god geworden, hij is de norm. Hij bepaalt zelf wat goed en kwaad is, zoals Adam dat ook deed in het paradijs. Wat dat betreft is het Humanisme: De mens op de troonhumanisme de oudste en meest primitieve religie.

Humanisme streeft naar een menswaardig bestaan voor allen, maar haar idealen zijn egoïstisch. Individuele vrijheid en autonomie zijn de idealen van de humanist! Deze idealen zullen altijd in botsing komen met de individuele vrijheid en autonomie van anderen. Het maakt het humanisme tot een intolerante religie, die haar vrijheden en wensen op anderen legt. Zij walst over gewetensbezwaren van anderen om háár vrijheid voorrang te geven.

Humanisme noemt zichzelf "een uniek experiment om goed en mooi te leven", maar ze heeft het meer over hoe mooi en goed je dood kunt gaan. Immers het humanisme heeft abortus, euthanasie en het persoonlijk recht om te kiezen voor de dood omarmd. En daarmede is ze een apostel van de dood geworden.

Humanisme ziet de stappen waarmee levenskunst in de praktijk gebracht kan worden als volgt: ontwikkelen van zelfkennis (bijv.: onderzoek je levensverhaal); onderzoek je handelingsbekwaamheid; ontwikkel je eigen normatieve morele identiteit; leer leven in de tijd: wanneer is wat van belang en mogelijk; leer omgaan met tradities en je sociale gesitueerdheid.
De humanistische opvattingen over levenskunst zijn onthutsend leeg, ze bestaan uit holle zinnen.

Dit boek focust op de idealen, het geloof en de grondslagen van het humanisme en houdt ze tegen het licht van de rede.


Soort boek     Paperback, 107 pagina's
Uitgever     Wes Stonehens , Verschijningsjaar: 2013
ISBN-13     9789491026607
Prijs € 12,00
Prijs eBook € 5,95
Auteur Walter Tessensohn

Bestel Humanisme: De mens op de troon

Bestel eBook

Download boek Humanisme de mens op de troon GRATIS

gratis pdf humanisme

gratis boek humanisme

humanisme, gratis, Weet, Opwekking

Waar waart gij?

De Heer van de Bijbel en de heer van de evolutie hebben niets met elkaar gemeen, want de Één zegt dat Hij hemel en aarde en alle levende wezens (zichtbare en onzichtbare) heeft geschapen en de andere Waar waart gij?beweert dat eerst materie uit het niets is ontstaan. Die materie, ter grootte van een punt achter een zin, begon spontaan te draaien en ontplofte en voilà het gehele universum van miljarden planeten en sterren ontstond hieruit. Tenslotte ontstond uit dode materie leven.

Je kunt niet de Heer van de Bijbel en de heer van de evolutietheorie dienen, want je zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf je aan de ene hechten en de andere minachten.

Dit boekje geeft de consequenties aan voor je geloof in God, als je meent dat (een deel van) de evolutietheorie waar is.

Soort boek     Paperback, 55 pagina's
ISBN-13     9789491026225
Prijs € 10,50
Prijs eBook € 4,95

Bestel het boek Waar waart Gij?

Bestel eBook (EPUB)

steekwoorden: bijbel, evolutietheorie, evolutie

evolutietheorie, Family7

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens