Een Israëlvisie (er zijn meerdere Israëlvisies) is populair bij vooral Evangelische, Baptisten en Pinkstergemeenten.Gevallen en verworpen maar niet verstoten
Omdat er meerdere Israëlvisies zijn, zijn er dus verschillen, bijvoorbeeld wanneer de opname van de gemeente zal plaatsvinden en de meest extremen onder hen verwerpen (grote) delen van het nieuwe testament.

In het algemeen zijn de visies wel eensgezind over de volgende punten:

* Het vleselijk volk Israël is het uitverkoren volk van God
* Het oude verbond is niet door Israël verbroken
* De gelovige heidenen vormen met een rest uit Israël,weliswaar de gemeente van het nieuwe verbond, maar dat moet gezien worden als een parenthese.
* Het vleselijk Israël heeft Jezus als Messias niet nodig,want zij zijn immers het uitverkoren volk?

Zij die een Israël visie aanhangen, haten de 'vervangingsleer' die ze kortweg beschrijven als: de gemeente van Jezus Christus heeft de plaats ingenomen van het vleselijk Israël.
Deze beschrijving geeft al aan dat ze niet begrijpen dat de gemeente van Jezus Christus uit gelovige Joden bestaat, waar gelovige heidenen aan toegevoegd zijn... Het nieuwe verbond is er voor de Joden! De consequentie van de invoering van een nieuw verbond is dat het oude verbond niet meer bestaat. De meesten willen deze consequentie niet trekken. Men begrijpt niet dat men daardoor de Joden afhoudt van hun hoge roeping.

Een vervangingsleer
Je creëert een vervangingsleer indien je beweert dat door voortplanting en babybesprenkeling je ingevoegd wordt in het verbond met Abraham. Er ontstaat dan een volk dat door voortplanting christelijk zou zijn. Daar is geen Bijbelse onderbouwing voor te krijgen.

Soort boek     Paperback, 250 pagina's
ISBN-13     9789491026270
Prijs € 15,00
Prijs eBook € 6,96

Bestel het boek Gevallen en verworpen, maar niet verstoten

Bestel eBook (EPUB)

Israëltheologie, oude/nieuwe verbond

 ©2020 Uitgeverij Wes Stonehens