Waar waart gij?

De Heer van de Bijbel en de heer van de evolutie hebben niets met elkaar gemeen, want de Één zegt dat Hij hemel en aarde en alle levende wezens (zichtbare en onzichtbare) heeft geschapen en de andere waar waart gijbeweert dat eerst materie uit het niets is ontstaan. Die materie, ter grootte van een punt achter een zin, begon spontaan te draaien en ontplofte en voilà het gehele universum van miljarden planeten en sterren ontstond hieruit. Tenslotte ontstond uit dode materie leven. Je kunt niet de Heer van de Bijbel en de heer van de evolutietheorie dienen, want je zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf je aan de ene hechten en de andere minachten. Dit boekje geeft de consequenties aan voor je geloof in God, als je meent dat (een deel van) de evolutietheorie waar is.

Soort boek     Paperback, 55 pagina's
ISBN-13     9789491026225
Prijs € 10,50
Prijs eBook € 4,95

Bestel dit boek

Bestel eBook (EPUB)

evolutietheorie, Family7

Etienlogo xsT ©2019 Uitgeverij Wes Stonehens